Обща начална страница на дружествата по Геозащита към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), моля изберете страницата на конкретното дружество от бутоните по-долу:

Геозащита Варна Геозащита Перник Геозащита Плевен

Общ картен визуализатор за регистър на свлачищата с данни трите дружества Геозащита в ГИС на МРРБ-Специализирани карти-Свлачища